uzhnoe-izhevsk-3

Монумент «Павшие птицы»

Монумент «Павшие птицы»